Ekonomi

Eve haciz için mahkeme kararı şartı geldi

Yargıda yeni düzenlemeler içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla birlikte İcra ve İflas Kanunu’na “konut hacizi” başlıklı unsur eklendi.

Buna göre icra müdürü, haciz talep edilen yerin konut olduğunu tespit ederse, bu yer üzerinde haciz yapılmasına karar verecek ve bu kararı derhal icra mahkemesinin onayına sunacaktır.
Mahkeme, belgenin teslim tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde belge üzerinde yapılacak inceleme sonucunda, belgenin verildiği yerin anlaşıldığı takdirde kesin olarak kararın onanmasına karar verir. haciz talep edilen konuttur. Bu kararın icra dairesine tebliğ edilmesi üzerine haciz işlemleri yapılabilmektedir.

Düzenleme ile borçlu ve çatı altındaKişisel eşyalara ve yaşayan aile üyelerine ait tüm mesken mallarına el konulması yasaktır.

Ayrıca icra takibine konu olan borçlunun bedelini karşılamak için haciz konulabilir. Daha önce, borç miktarının iki katına kadar ihtiyati tedbir amacıyla mallara el konulabiliyordu.

Kanuna göre para, tazminat, itirazın iptali, ıslah ve eski hale iade davalarında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması kural olacaktır. Bu yönetmelik 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kritik arabuluculuk düzenlemesi

Kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıklarda, taşınır ve taşınmazların tahsisi ile ortaklığın sona ermesine ilişkin uyuşmazlıklarda, Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan uyuşmazlıklarda ve kira sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması kuralı aranacaktır. komşu hakkı.

Taşınmazın taşınmazın hangi aşamasında olduğu veya taşınmaz üzerinde bire bir sınırlı hakların tesisi ile ilgili uyuşmazlıklarda arabuluculuk yöntemi kanunda düzenlenmiştir. Bu yönetmelik 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.
Tapu ile ilgili ihtilaflarda ipotek veya irtifak hakkı gibi ihtilaflar olsa bile artık gerek kalmasa da arabulucuya gidilebilecektir. Daha önce bu uyuşmazlıklar arabuluculuğa taşınamıyordu.

haber-alucra.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu